Toplum Sağlığını Hiçe Sayanlara Müsamaha Yok

Sağlık Sivas Haberleri

Toplum Sağlığını Hiçe Sayanlara Müsamaha Yok “Filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Lütfen Kurallara Uyalım…

Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 24/09/2020 Tarih 2020/76 Sayılı Kararı

22/09/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 1
KARAR TARİHİ :24/09/2020
KARAR NO :2020/76
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince,
24.09.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan
asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de
katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak
enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından
oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak, virüsün yayılım hızı ve alanını
düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur.
İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi ile 31.07.2020 tarih ve 2020/56
sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin
Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon
Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı Genelge ile salgınla
mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl
Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, İçişleri Bakanlığının
11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgesi ile 11.09.2020 tarih ve 2020/71 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul
Kararı ile izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin
izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.
Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı
durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi
verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı
halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri
tespit edilmiştir.
Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en
doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza
Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine
yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı”
hükme bağlanmıştır.
Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci
maddesinde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan
kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda İçişleri Bakanlığının 24.09.2020 tarihli ve 15684 sayılı Genelgesi doğrultusunda;
1- Koronavirüs (Covid-19) tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya
yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar
hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,
2- İl Merkezinde Valilik Makamınca, İlçelerde ise Kaymakamlıklarca uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince ( 3150 tl para cezası ) idari işlem tesis edilmesi
ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir