Sivas Şifaiye Medresesi

Sivas Hakkında Daha Fazlası

Sivas Şifaiye Medresesi diğer bir adıyla Keykâvus DârüşşifâsıDârü’s-sıhha 1217 yıllarında Anadolu Selçuklu Devletinin Sultanı  I. İzzeddin Keykavus tarafından Sivas’ta darüşşifa olarak yaptırılmıştırve Osmanlı devrinde medrese olarak faliyet göstermiş bir yapıdır.

Dünyanın günümüze kadar gelebilen en eski hastahanelerinden birisi olan Sivas Şifaiye Medresesi Kitabesinde dârü’s-sıhha (Hastahâne) olarak tanımlanan yapı, şehir merkezinde Medreseler Sokağı üzerinde (eski Tokat Caddesi), Çifte Minareli Medresenin tam karşısında konumlanmaktadır. Yaklaşık 3400 metrekarelik alana sahip olan bu medrese Türkiye Selçuklu dârü’ş-şifalarının (Hastahânelerin) en büyüğüdür. Tuğla işçiliği, çinileri, kitabelerinin çokluğu, süslemeleri ve kabartma figürleri ile birçok yenilik taşıması ve vakfiyesinin bir suretinin günümüze ulaşması sebebiyle, Anadolu Selçuklu sağlık kuruluşları içinde önemini korumakta ve bu sebepten dolayı önemli bir konumda blunmaktadır. Yapının güney evyanı I. İzzeddin Keykavus’un türbesidir. Şifahane’nin en önemli bölümü çini süslemelerle kaplı türbe cephesidir.

Sivas Şifaiye Medresesi Dıştan Görünüm
TARİHİ

Yapı devrinin tıp binası olarak inşa edilmiş,Darüşşifaya ilişkin tarihi bilgiler, yapının incelenmesine ve vakfiyenin içeriğine dayanır. 1217 yılında yapımı tamalanan bu medresenini mimarının kim olduğu bilinmemekle birlikte Vakfiyesinde komşu taşınmazların sahiplerinden Bedreddin Ali’nin mimar olduğu kaydedilmektedir. Şifaiyenin kuruluşundan sonraki senelerdede nasıl kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. 16. yy’da eğitim için kullanılan medresenin 16. yüzyılda yedi öğrenci ile öğrenim yapan medresenin öğrenci sayısının 1912-1913’te 500’e ulaştığı kaydedilmiştir. 1. dünya savaşında hastane özelliğini kaybeden bu yapı askeriye tarafından eşya ve levazım ambarı olarak kullanılmış ve1937 yılında TTK( Türk Tarih Kurumu) tarafından restore edilmiştir.Medrese, 1939, 1962 ve 2008 ila 2011 yıllarında onarım görmüştür. Darüssıhhası’nın 750. Yılı, 4 Eylül 1967 tarihinde avlusunda yapılan sade bir törenle kutlanmıştır. PTT Genel Müdürlüğü de günün anısına hatıra pulu ve ilk gün zarfı çıkarmıştır.

Medresenin İçten Görünümü
Konu: Sivas Darüşşifasının 750. Yılı 

Şifaiye Medresesi (Sivas Darüşşifası) – Sivas: Bu yapı, Selçuklu Devrinde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşabilen bölümü, Anadolu’nun en büyük şifahanesidir. 1217/18 yıllarında 1. İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. Görkemli taç kapıdan, dört eyvanlı, revaklı avluya girilir. Taç kapıda güneş ve ay sembolleri, ana eyvanda ise kadın ve erkek başı biçiminde rölyefler yer alır. 1220’de 1. İzzetttin Keykâvus’un buraya gömülmesiyle birlikte güney eyvanı türbeye dönüştürülmüştür.
Darüşşifanın genel görunuşü, ( Kullanılan resim Sivas Valiliğinden alınmıştır. )

Ptt Özel baskı Pulu

Adres:Eskikale, Merkez, 58070 Sivas Merkez/Sivas

Kaynakça: Vikipedi ve Pulhane

Daha Fazlası İçin Tıklayın

1 thought on “Sivas Şifaiye Medresesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir