ORAN Toplantısı, Valimiz Başkanlığında Gerçekleşti

ORAN yani bir diğer adıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansında Olağan Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

ORAN Toplantısı

Vali Salih Ayhan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı twitter hesabından

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2020 Yılı Haziran Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Valimiz Salih Ayhan başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Şeklinde Paylaşıldı.

ORAN HAKKINDA

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Son olarak Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiş olan Ajanslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Salih AYHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yozgat Valisi Ziya POLAT, Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Valisi Şehmus GÜNAYDIN, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı DR. Memduh BÜYÜKKILIÇ, Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN, Yozgat Belediye Başkanı Celal KÖSE, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Av. Hakan AKKAŞ, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender NAZLI, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan ÇELİK’ ten oluşmaktadır. Ajans Genel Sekreterliğini Ahmet Emin KİLCİ yürütmektedir.

ORAN Kalkınma Ajansı bünyesinde 1 Genel Sekreter, 1 İç Denetçi, 24 Uzman, 4 Destek ve 12 Yardımcı personel hizmet vermektedir. Türkiye genelinde kuruluşu tamamlanan 26 Kalkınma Ajansı içerisinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan ORAN Kalkınma Ajansı coğrafi olarak en büyük yüzölçümüne sahip ajanstır.

Kayseri yenilikçi, girişimci, hayırsever ve çalışkan insanı ile marka bir şehirdir. Kayseri de 3 adet Organize Sanayi Bölgesi, 1 adet Serbest Bölge ve 11 adet Küçük Sanayi Sitesini faaliyet göstermektedir. Bu alanlar arasında sanayi, ticaret, sağlık, madencilik, tarım ve hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Madencilik açısından çok zengin kaynaklara ve potansiyele sahip olan Sivas’ta, son yıllarda sanayi sektörü de hızla gelişmektedir. Ayrıca Sivas, ulaşım açısından ülkemizin dört yanını birbirine bağlayan kara ve demiryolları ağına sahiptir. Bu açıdan lojistik yatırımları için çok önemli yatırım imkânları sunmaktadır.

Yozgat ilinde tarım ön plana çıkmakta, özellikle ilin yüzölçümünün %98’i coğrafi ve toprak yapısı itibarı ile tarıma oldukça uygundur. Bunun yanı sıra il hayvancılık açısından da son derece uygun bir yatırım ortamı sunmaktadır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tüm teknik ve mali kaynakları ile yatırımcılara Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde doğru yatırımı gerçekleştirmede destek verecektir. Özellikle ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Ar-Ge faaliyetleri yürütülerek yatırımcılara fizibilitesi yapılmış ve bölge potansiyellerine en uygun yatırım imkânları sunulacaktır. Ajans, mali destek programı kapsamında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak ve 12 ay içerisinde uygulanacak projeleri destekleyecektir. Bu sayede bölgenin başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik olarak birçok boyutta kalkınması sağlanacaktır. Ajans destek ve faaliyetlerinin büyük bir kısmının bölgedeki özel sektöre sunulacağı düşünülürse, bölgenin Kalkınma Ajansı destekleri ile çok hızlı bir şekilde gelişmesi kaçınılmazdır.

ORAN Kalkınma Ajansının temel amacı bölgenin çok boyutlu kalkınması için gerekli altyapının hazırlanmasıdır. Ajansımızın bölgede faydalı olabilmesi için sizlerin de gerekli desteği vereceğini umar, saygılar sunarım.

Ahmet Emin KİLCİ
Genel Sekreter

Sivasla İlgili Yazılarımızı Bir Sayfada Topluyoruz Hemen Tıklayıp Okumaya Başlayabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir