Mesleki Eğitimde Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Detayları

Mesleki Eğitimde Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Detayları haberimizin devamında 9 maddede belirtilmiştir. Tüm öğrencilere hayırlı olsun dileklerimizi iletiriz

  1. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin 9. sınıflarındaki mesleki gelişim atölyesi dersi, EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
  2. Bu liselerin 9. Sınıflarındaki mesleki gelişim atölyesi dersi dışında kalan dersleri, meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ”Çerçeve Öğretim Programları” içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.
  3. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. 11. ve 12 Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin Bilgi kısımları EBA platformları ve canlı ders uygulamaları ile ‘Beceri’ kısımları ile yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenecektir.
  4. Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
  5. Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde teorik dersler , EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile uygulamalı dersler ise yüz yüze verilecektir.
  6. Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler, EBA Platformunda ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
  7. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacaktır.
  8. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek; yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecektir.
  9. Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde öğrencilere ”EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ENFEKSİYON ÖNLEME KONTROL KILAVUZU”na göre gerekli bilgilendirmeler yaplacaktır.
Mesleki Eğitimde Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Detayları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir