Lunapark ve Tematik Parklar Belirtilen Kurallara Riayet Ederek Faaliyette Bulunabilecekler

İş Alanı Sağlık Sivas Haberleri

Lunapark ve tematik parklar belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette bulunabilecekler Sivas Valiliği bu kuralları sözlü ve resimli olarak paylaşmış resimli olarak paylaştığı 3 görsel

Toplum sağlığı ve kendi sağlığımız için LÜTFEN DİKKAT Lunapark ve tematik parklar, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette bulunabilecekler.

Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 03/07/2020 Tarih 2020/51 Sayılı Kararı

KARAR TARİHİ :03/07/2020
KARAR NO :2020/51

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince,
03.07.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan
asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de
katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.
Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım
hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya
başlanmıştır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması
gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

 1. Kamu personeline test yapılmaması
  i. 2020/16 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında; “kamu kurumları ile tüm özel
  sektör işyerlerinde çalışanların her ne suretle olursa olsun, izin, istirahat, rapor
  vs. nedenlerle, ilimiz mülki sınırları dışına çıkmaları halinde, dönüşlerinde 14 gün
  süreyle sosyal izolasyona tabi tutulmaları gerektiği” belirlenmişti.
  ii. Ancak Sağlık Bakanlığının 13.04.2020 tarih ve 149 sayılı genelgesi ve ilgili
  kurum amirlerinin talebi üzerine; ilk kez göreve başlayanlar ile il dışına izin,
  istirahat, rapor vs. nedenlerle giden ve bu sürelerin sonunda tekrar ilimize gelerek
  görevine başlayan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma
  K’lığı personeli;
  a. Bu durumdaki personelin herhangi bir pozitif vaka ile temasına ilişkin
  kontrol, HSYS üzerinden yapılacaktır.
  b. Kontrol sonunda kuvvetli bulaş riski bulunmayanlar, gerekli koruyucu
  ekipmanlarla göreve başlatılacaktır.
  c. Personelin göreve başlamasından sonraki 5-8 gün arasında İl Sağlık
  Müdürlüğünce uygun görülecek yöntemle (sürüntü veya kan tetkiki gibi)
  COVİD-19 testi yaptırmaları ve NEGATİF sonuç alınması halinde,
  görevlerine devam etmeleri sağlanacaktır.
  d. İlk beş gün içerisinde COVID-19 pozitif semptomları gösterenlerin
  ivedilikle kontrol ve tetkikleri yapılacaktır.
  şeklinde karar alınmıştı
  iii. Bu kez Sağlık Bakanlığının 29.06.2020 tarih ve E.1293 sayılı Covid-19 testlerinin
  kullanımı konusundaki resmi yazısına istinaden “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
  Askeri Birlik, Meslek Birlikleri, Federasyon, Sendika vb. Kurum ve Kuruluşların
  Covid-19 test taleplerinin Bakanlığımız Covid-19 tanı algoritmasına göre
  değerlendirilmesi gerekmektedir. Covid-19 tanı algoritma rehberine göre belirtilen
  şikâyet ve hastalık belirtileri olmayan kişilere gereksiz test yapılması uygun
  03/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 2
  değildir”. Hükmü gereğince 10.04.2020 tarih ve 2020/17 sayılı İl Hıfzıssıhha
  Kurulunda alınan kararın 3. Maddesinin iptali kararı alınmıştır.
 2. İlimize Giriş-Çıkışlara Yönelik Tedbirler:
  a- 17.03.2020 tarih ve 2020/04 sayılı İl Hıfzısıhha Kurulunun 13. Maddesinde “İlimiz
  mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler ile
  bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas
  nedeniyle coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık
  Müdürlüğü/Kollukça, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı
  tebligat yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki “1. İkaza”
  uymayanlara, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası
  (3.150 TL) uygulanacak, yapılacak “2. Kontrolde” de ikametlerinde bulunmadıkları
  tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına
  alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3.150 TL) uygulanacak ve ayrıca
  TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır”,
  b- 28.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 4. Maddesinin İ
  bendinde “Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların, il girişlerinde
  gerekli kontrolleri gerçekleştirileceğinden, bu amaçla il girişi ve/veya terminalde
  kontrol noktası oluşturulacaktır. Yolcularda yapılan sağlık kontrollerinde,
  “Karantinaya” alınmasını gerektirecek semptomların (Yüksek ateş, öksürük vb) tespit
  edilmesi halinde, ilgili kişiler 14 gün süreyle ilimiz Başbakan Binali Yıldırım KYK
  yurtlarında karantinaya alınacaktır. İkametlerine gönderilmesine karar verilen diğer
  yolcular (Karantinaya alınmayanlar) ise yine 14 gün süreyle evlerinde kalmaları ve
  kontrol edilecekleri, adreslerinde bulunamamaları halinde her seferinde 3.150 TL
  para cezası uygulanacağı ve 2. Kez ihlal etmeleri halinde ise karantina için tahsis
  edilmiş olunan KYK yurtlarına götürülecekleri açıklanarak tebliğ edilecektir”,
  c- 17.04.2020 tarih ve 2020/18 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunun 3. Maddesinde “İlimize
  ait Pandemik salgın istatistiklerinin analizinde; İl dışından gelen vatandaşlarımızın
  COVID-19 vakalarındaki artışta, 14 gün süreyle “Sosyal İzolasyon” kuralına riayet
  etmemelerinin etkili olduğu belirlenmiştir. Pandemik salgının artış eğiliminin
  durdurulması ve sosyo-ekonomik hayatın süratle normale dönmesinin sağlanması
  amacıyla; apartman/mülk/site yöneticileri, görevlileri ve mahalle muhtarları, Kat
  Mülkiyeti Kanununa göre sorumlulukları altında bulunan bağımsız bölümlere il
  dışından ikamet/konaklamak amacıyla gelenleri, mahalli kolluk birimine derhal
  bildirecektir. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun
 3. Maddesi gereğince her şahıs için ayrı ayrı olmak üzere, idari para cezası
  uygulanacaktır. İl dışından gelenleri misafir edenler hakkında da aynı madde
  uyarınca her bir şahıs için işlem yapılacak, muhtarlar hakkında ise sorumluluklarının
  tespiti halinde idari işlem yapılacaktır”,
  d- 28.04.2020 tarih ve 2020/22 sayılı İl Hıfzısıhha Kurulunun 2. maddesinde belirtilen
  “İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler
  ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas
  nedeniyle coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık
  Müdürlüğünce 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamayacaktır.”,
  kararları alınmıştı.
  e- Gelinen noktada Ülkemiz genelinde 31.05.2020 tarihinde saat 24:00’den itibaren
  şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırıldığından şehrimizin giriş ve çıkışlarındaki
  03/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 3
  yukarıdaki maddelerde sayılan (17.03.2020 tarih ve 2020/04 İl Hıfzısıhha Kurul
  Kararının 13. Maddesi, 28.03.2020 tarih 2020/10 sayılı İl Hıfzısıhha Kurul Kararının
 4. Maddesinin İ bendi, 17.04.2020 tarih ve 2020/18 İl Hıfzısıhha Kurul Kararının 3.
  Maddesi, 28.04.2020/22 sayılı İl Hıfzısıhha Kurul Kararının 2. Maddesi gereği sadece
  yurtdışından gelen vatandaşlarımız için 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları)
  kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
 5. Lunapark ve Tematik Parklar
  i. Sağlık Bakanlığının 02.07.2020 tarih ve 1087 sayılı yazısı ile Salgın Yönetimi ve
  Çalışma Rehberine “Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin”
  eklendiği bildirilmektedir.
  ii. Bakanlığımızca; lunapark ve tematik parkların 06.07.2020 tarihinden itibaren,
  gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı
  ile aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette bulunabilecekleri
  değerlendirilmiştir.
  a. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgi (b) yazı ile bildirilen, Salgın
  Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili
  Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir
  şekilde uygulanacaktır.
  b. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik
  gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
  c. Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde
  düzenlenecek, girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada
  durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun
  şekilde yer işaretlemeleri yapılacaktır. Lunapark ve tematik parklardaki
  eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için
  birbirinden farklı olacak şekilde planlanacaktır.
  d. Personele Covid19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak
  önlemler hususunda eğitim verilecektir.
  e. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar,
  kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere
  tabi olarak çalışacaklardır.
  f. Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve
  denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs
  sorumlusu/sorumluları görevlendirilecektir.
 6. Yukarıda belirtilen düzenleme, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin alınan kararlarla;
  “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” ve “Ekleri” ile
  “BİLİMSEL DANIŞMA KURULU KARARLARI”, sektörlere ilişkin ilgili
  “BAKANLIKLARIN TALİMATLARI” ve “HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI” na
  aykırı faaliyetleri tespit edilen iş yeri sahipleri/işletenlerine Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.
  Maddesi, katılanlara/müşterilere/elemanlara ise Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi
  gereğince idari işlem uygulanacaktır.
 7. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı
  ayrı olmak üzere;
  i. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası
  uygulanacaktır.
  ii. 28.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske
  takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.
  iii. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası
  uygulanacaktır.
  iv. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
  Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis
  cezasıyla cezalandırılır.’’
  03/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 4
  hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacak, yapılan tüm
  ikazlara rağmen kararda belirtilen şekilde hareket edilmediğinden bahisle haklarında 2 ve daha fazla idari
  para cezası işlemi uygulanan işyerlerine, bu kez cezayla birlikte, Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
  uyarınca; işyerlerinin GEÇİCİ OLARAK FAALİYETİNİN DURDURULMASI veya SÜREKLİ
  KAPATILMASI cezaları uygulanacaktır.
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tüm Sivas Haberleri İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir