beef, scotland, highland beef

Kurban Satışı ve Kesimi Öncesi İçin Kesin Oku

Sivas Haberleri Sivas'taki Çalışmalar

Kurban Satışı ve Kesimi Önce Kesin Oku Kurban bayramı ve öncesinde hayvan satış alanları ile kesim yerlerinde oluşabilecek riski önlemek için; LÜTFEN KURALLARA RİAYET EDELİM-Sivas Haber Portal

Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 08/07/2020 Tarih 2020/48 Sayılı Kararı

01/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 1
KARAR TARİHİ :01/07/2020
KARAR NO :2020/48

Kurban Satışı ve Kesimi Önce Kesin Oku

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince,
01.07.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan
asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de
katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.
Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım
hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması
gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi
sağlanmaktadır.
Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim
yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine
Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı)
hazırlanan “ 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020 tarihli ve 31167
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
Vali ve Kaymakamlarımızca; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca Yayınlanan Rehber
ve Diyanet İşleri Başkanlığının Tebliği doğrultusunda, 31.07.2020 – 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte
idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek
yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri
yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

 1. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük
  kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak
  kamuoyuna duyurulmasına.
 2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir
  gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve
  görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları
  tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden
  hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine.
 3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
  Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç
  gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına.
 4. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban
  Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın
  ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü
  için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmesine.
 5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse
  sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine.
 6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için
  görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına.
 7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına
  müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin
  maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade
  edilmesine.
  01/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 2
 8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak
  şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle
  müsaade edilmemesine.
  İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı
  olmak üzere;
  a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır.
  b. 28.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske
  takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.
  c. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır.
  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’
  başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ hükümleri
  gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 08/07/2020 Tarih 2020/52 Sayılı Kararı

08/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 1
KARAR TARİHİ :08/07/2020
KARAR NO :2020/52
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince,
08.07.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan
asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de
katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.
Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım
hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya
başlanmıştır.

 1. Düğün merasimleri
  i. İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih 10116 sayılı genelgesi ve 24.06.2020 tarih
  2020/43 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020
  tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye
  başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan,
  sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar ve bahse konu
  etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmişti.
  ii. Bazı yörelerde sünnet düğünleri ile sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma,
  konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta
  fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınması gereken diğer tedbirlere yeterince
  riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığından, bazı mahalle ve köylerin
  karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmüştür.
  iii. Salgının açıklanan kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde
  bulundurulduğunda; köylerde geleneksel ritüellere bağlı kalınmakla birlikte,
  Sosyal Mesafe ve Hijyen Kuralına riayet edilerek, ilçe ve il merkezindeki
  sokaklar ve diğer açık alanlarda ise yine aynı kurallara riayet etmek, 3 saati
  geçmemek ve saat 23:00’de sonlandırılması kaydıyla izin verilmiştir.
  iv. Yukarıda belirtilen Sözü edilen düğün, nişan, kına gecesi vb. etkinliklerde
  24.06.2020 tarih 2020/43 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında alınan
  tedbirlere uyulması kaydıyla izin verilmiştir.
  v. Karar ve Kurallara uyulmaması halinde düğün sahiplerine/salon sahipişletenlerine/iş yeri sorumlularına Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi
  gereğince, katılanlara/müşterilere/elemanlara ise Kabahatler Kanunu’nun 32.
  Maddesi gereğince idari işlem uygulanacaktır.
 2. Asker uğurlamaları
  i. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere, bu ortamlarda
  bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgınla mücadelesindeki
  başarısını riske atmaktadır. Bu çerçevede asker uğurlama
  törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla;
  08/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 2
  a. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe
  kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamaları(açık ya da kapalı
  yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu
  uğurlama vb.)yasaklanmıştır.
  b. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik
  yükümlüsünün birinci derece yakınlarının(kardeşleri dâhil) katılmasına
  izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu
  uğurlamalar yasaklanmıştır.
  c. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs
  belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak
  şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere Pandemi tedbirlerini ihlal
  edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde
  bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname
  alınacaktır.
  d. Askerlik şubelerince, sınırlı sayıda izin verilen katılımla yapılacak olan
  uğurlamanın tarih, saat ve yerine dair askerlik yükümlüsünden alınan
  taahhütnamenin bir örneği, ilgili kolluğa gönderilecektir.
  e. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla;
  Pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni,
  konvoyu vb. yapması nedeniyle, hakkında idari ve/veya adli işlem tesis
  edilen askerlik yükümlülerine ait bilgiler, ilgili askeri birliğe (bu kişilerin
  teslim olacağı) gönderilmek üzere, tutanağı düzenleyen kolluk
  tarafından, yine ilgili Askerlik Şube Başkanlığına bildirilecektir.
  ii. Karar ve Kurallara uyulmaması halinde asker adaylarına/düzenleyenlere
  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince, katılanlara ise Kabahatler
  Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince (2918 sayılı KTK hükümleri saklı kalmak
  kaydıyla)idari işlem uygulanacaktır.
 3. Yardım toplama (Kurban Derisi) faaliyetleri
  i. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.07.2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararıyla “Yardım
  Toplama Faaliyetleri” düzenlenmişti. Ancak özellikle kurban bayramı süresince
  çeşitli dernek ve gerçek kişiler tarafından kurban derilerinin toplanmasına ilişkin
  düzenlemenin revize edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
  ii. Kurban bayramı süresince kurbanlıkların derileri sadece, mülki idare
  amirliklerinden izin belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler tarafından
  toplanabilecektir.
  iii. Kolluk tarafından yapılacak denetimlerde izin belgesi olmaksızın yardım topladığı
  anlaşılan gerçek ve tüzel kişilerin araçları 7 gün süreyle(2918 sayılı KTK
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla) trafikten men edilecek ve topladığı deriler Türk
  Hava Kurumu başta olmak üzere, mülki idare amirlerinden yardım toplama izin
  belgesi almış olan dernekler ile fiilen deri toplama işini yapan kamuya yararlı
  derneklere kolluk tarafından tutanakla teslim edilecektir.
  iv. İzin alma zorunluluğuna uymadan yardım toplayanlar ile buna aracılık edenler ve
  taşıyanlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince, izin
  belgesiz şahıslara kurban derisi bağışlayanlar hakkında ise Kabahatler
  Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari işlem uygulanacaktır.
 4. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı
  ayrı olmak üzere;
  i. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası
  uygulanacaktır.
  ii. 18.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske
  takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.
  iii. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası
  uygulanacaktır.
  08/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 3
  iv. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
  Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis
  cezasıyla cezalandırılır.’’
  hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacak,
  yapılan tüm ikazlara rağmen kararda belirtilen şekilde hareket edilmediğinden bahisle haklarında 2 ve
  daha fazla idari para cezası işlemi uygulanan işyerlerine, bu kez cezayla birlikte, Belediye Kanunu ve
  diğer ilgili mevzuat uyarınca; işyerlerinin GEÇİCİ OLARAK FAALİYETİNİN DURDURULMASI veya
  SÜREKLİ KAPATILMASI cezaları uygulanacaktır.
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.
  08/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 4
  ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
  Asker uğurlama törenlerine ilişkin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ……. tarih ve ……. sayılı
  kararının bir nüshası tarafımca tebellüğ edilmiştir.
  Bu çerçevede; …./….. celp döneminde gerçekleştireceğim askerlik görevi öncesinde;
 5. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi,
 6. Mesafe kuralları başta olmak üzere maske, temizlik ve diğer pandemi kurallarının ihlal
  edilebileceği asker uğurlama töreni/eğlencesi, konvoy vb. toplu faaliyetler
  gerçekleştirmeyeceğimi,
 7. Yakın çevremin (akraba, arkadaş vb.) bu nitelikte bir faaliyet gerçekleştirme planı olması
  durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma,
 8. Uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine
  bildireceğime,
 9. Aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi
  Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
  doğrultusunda şahsım hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini,
  KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.
  Adı Soyadı:
  T.C. Kimlik No:
  Tel:
  Sevk Dönemi:
  Tebliğ Eden Tebliğ Tarihi Tebellüğ Eden
  Ek: İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ……… tarih ve ………. sayılı kararı (…. sayfa)

1 thought on “Kurban Satışı ve Kesimi Öncesi İçin Kesin Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir