Kalkım Balıklı Kaplıca

(Sivas – Kangal)

Kalkım Balıklı Kaplıca, Sivas ili, Kangal ilçesi, Çetinkaya Kasabasının yaklaşık 6 km güneyinde, Kalkım Köyü doğusundan geçen Kalkım Deresi vadisinde yer almaktadır. Kaynaklar, Kalkım Deresi boyunca uzanan fay hattından alüvyon içerisinde boşalmaktadır ve çıkış noktalarında iki adet havuz oluşmuştur. Kaynakların su sıcaklığı 28.0-28.6 °C arasında olup, toplam debi 35 L/s.dir. Kaynakların çıkış noktasındaki havuzlarda Kangal Balıklı Kaplıca suyunda yaşayan balıklarda aynı tür balıklar yaşamaktadır.

Kaklım Balıklı Kaplıca suyunun, Kangal Balıklı Kaplıca suyuna benzer şekilde cilt hastalıklarına (sedef) iyi geldiği söylenmektedir. Kaklım Balıklı Kaplıca’da sıcak sular iki noktadan yeryüzüne çıkmaktadır. Çetinkaya-Malatya demiryolu hattının bitişiğinde yer alan büyük kaynak 30 L/s debiye sahiptir ve suyun sıcaklığı 28.0-28.6 °C arasındadır. Küçük kaynak ise demiryolu ile Kalkım Deresi arasında, alüvyonun orta kesiminde yeryüzüne çıkmaktadır. Kaynağın debisi 5 L/s, sıcaklığı 28.1 °C’ dir. Büyük kaynağın akıntısı yaklaşık olarak 150 m kuzeyde Kalkım Deresi’ne karışmaktadır.

Bu kaynakta Cyprinidae familyasına ait 4 adet balık türü yaşamaktadır. Bundan C. Macrostomus (ben balığı), G.rufa (yağlı balık, doktor balık), L.cephalus (tatlı su kefali), c.trutta (kara balık)dır. Küçük kaynakta yine 150 m. kuzeyde Kalkım Deresi’ne karışmaktadır. Bu kaynakta da Cyprinidae familyasına ait 4 adet balık türü yaşamaktadır. Bunlar C. macrostomus (beni balığı),C.trutta (kara balık)dır. Kalkım Balıklı Kaplıca sularının genel kimyasal özellikleri Kangal Balıklı Kaplıcası suyu ile benzer özelliklere sahiptir. Her iki su çözünmüş mineral maddeler yönünden fakir sulardır.

Kalkım Balıklı Kaplıca alanından yararlanmak amacıyla herhangi bir tesis inşa edilmemiştir. Kalkım Balıklı Kaplıca’nın 2555 hektarlık alanı 05.06.2011 tarih ve 27955 sayılı resmi gazetede yayınlanarak “Termal Turizm Merkezi” ilan edilmiştir.

Kaynak : https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sivas/kulturenvanterisit/kalkim-balikli-cermk142359

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir