Halı Sahalar Tekrardan Açılıyor

Halı Sahalar Tekrardan Açılıyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen tüm tedbirleri almak kaydıyla;

İlimizde faaliyette bulunan halı saha işletmelerinin faaliyetlerine başlamasına karar verilmiştir ve böylece Halı Sahalar Tekrardan Açılıyor…

Halı Sahalar Tekrardan Açılıyor Tüm Detaylar Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 12/08/2020 Tarih 2020/60 Sayılı Kararı

12/08/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 1
KARAR TARİHİ :12/08/2020
KARAR NO :2020/60
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince,
12.08.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan
asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de
katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.
Covid­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal
izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs
(Covid­19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361
sayılı Genelgesi ve 17.03.2020 tarih 2020/04 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile spor merkezlerinin
faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve 20.06.2020 tarih 2020/41 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu
Kararı ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar,
eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin
birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine
devam etmesi kararlaştırılmıştı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu kapsamda halı sahaların; Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı ve ekinde
yer alan rehber ile bu Genelge’de belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren
faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir.
Buna göre halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa
olsun buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler aşağıda
belirtilmiştir;
1-Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:

 • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları
  ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir
  şekilde uygulanmasına,
 • Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin
  iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesine,
 • Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle “Hayat
  Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanmasına ve
  uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,
 • Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların
  tesislere girişine izin verilmemesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
 • Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmamasına, antrenman ve maç haricinde maskenin
  kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
 • Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde
  sınırlandırılmasına ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına,
  12/08/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 2
 • Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir
  velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe
  bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına,
 • Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına,
  müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,
 • Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların
  yakın temasının azaltılmasına, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin
  en az 2 metre olarak uygulanmasına,
 • Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine, Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin
  birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine, kalabalıkların oluşmasını
  önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası
  konulmasına, engelleyici mekanizma kurulmasına,
 • Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşmasına
  ve yakın temasın engellenmesine,
 • Tesislerin girişine COVID19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis
  içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına,
 • Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesine ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların
  saklanmasına,
 • Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına,
 • Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olmasına ve tek kullanımlık kâğıt havlular
  bulundurulmasına,
 • Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili
  açıklamaların eklenmesine,
 • Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin
  kullandırılmamasına,
 • Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin “Sağlık Bakanlığının Restoran,
  Lokanta, Kafe çalışma rehberine” göre hizmet vermelerinin sağlanmasına,
 • Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak
  boşaltılmasına,
 • Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine
  kesinlikle izin verilmemesine,
 • Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
 • Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesine, ödeme terminallerinde dokunulan
  yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
 • Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet
  Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılmasına,
  2-Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:
 • Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılmasına, sık kullanılan alan ve
  malzemelerin daha dikkatli temizlenmesine,
 • Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslamanın tercih edilmesine, toz
  çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
 • Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği
  bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve
  deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay
  bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılmasına, tuvalet
  dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529)
  kullanılmasına,
 • Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek
  dezenfeksiyonun sağlanmasına,
 • Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası uygun şekilde
  temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 600 C’de
  yıkanmasına,
 • Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin
  sağlanmasına,
  12/08/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 3
 • Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına ve sürekli sıvı sabun
  bulundurulmasına,
 • Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının
  kullanılmamasına,
 • Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına,
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, kullanılan
  maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılmasına ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve
  sabunla yıkanmasının sağlanmasına,
 • Tesiste vantilatörler çalıştırılmamasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
  Yönetimi ve Çalışma Rehberi ”nde yer alan “ COVID 19 Kapsamında Klima/İklimlendirme
  Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,
 • Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına,
  3-Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:
 • Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almasına,
 • Çalışan personelin COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
  bilgilendirilmesine,
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID19 vakası
  temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
 • Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasına, maske nemlendikçe ya da
  kirlendikçe değiştirilmesine ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının
  sağlanmasına,
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca
  su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
  kullanmasının sağlanmasına,
 • Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin
  sağlanmasına ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına,
  4-Müşterilere Yönelik Tedbirler:
 • Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu
  almalarına,
 • Halı saha tesislerine maske ile gelmelerine ve antrenman/maç dışında maskeyi
  çıkarmamalarına,
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID19 vakası veya
  temaslısı olanların tesislere alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına
  yönlendirilmelerine,
 • Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanmasına,
 • Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının
  sağlanmasına,
 • Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunmasına,
 • Kişisel havlu kullanılmasına, havluların işletme tarafından karşılanmasına halinde poşetli veya
  görevli personel tarafından verilmesine,
 • Tesise girdikten sonra ellerin yıkanmasına ya da el antiseptiği kullanılmasına,
 • Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmamasına, dokunulduğunda ise el
  antiseptiği kullanılmasına,
 • Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine,
 • Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmamasına,
  İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı
  olmak üzere;
  a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır.
  b. 18.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske
  takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.
  c. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır.
  12/08/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 4
  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’
  başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ hükümleri
  gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir