Behram Paşa Hanı

Sivas Hakkında Daha Fazlası

“Şehir merkezinde bulunan Behram Paşa Hanı Ahi Emir Caddesi üzerinde yer almaktadır. Batı yönünde, yaklaşık 30 muzaklıkta Behram Paşa’nın yaptırmış olduğu Kurşunlu Hamam, güneyinde Kongre Lisesi ve Öğretmenevi vardır. Hanın yapım kitabesi bulunmamaktadır. Kaynaklarda

YaptıranBehram Paşa
Yapım Tarihi1576 (H. 984)
YapanBilinmemektedir
Kültür DönemiOsmanlı
KitabeBulunmamaktadır
VakfiyeVar (Onarım Kitabesi)
Genel TanımKurşunlu Hamamı yanında yer almaktadır. Sağır Behram Paşa’nın eseridir. 58 x 48 m boyutlarında olan han kesme taştan yapılmıştır. Açık avlulu, avlunun sağ ve solundaki cephelerde iki katlıdır. Avlu kare şeklinde bulunmaktadır. Yapının üzerinde kemerli iki pencere bulunmaktadır. Üzeri açık olan avlunun sağ ve solunda ikişer katlı aynı ölçüye sahip odalar mevcuttur. Günümüzde (2020 tarihlerinde) Otel olarak hizmet vermektedir
Hanın 2016 da Çekilmiş Bir Fotoğrafı

Aşağıda Behrampaşa Hanının Tanıtım Videosunu İzleyebilirsiniz

Görünüm

Açık avlulu, revaklı, iki katlı,  58 x48 metre ölçülerinde dikdörtgen bir plan şemasında bir yapıdır. Dışa taşıntılı yüksek taş kapı sivri kemerli küçük bir eyvan görünümünde olmakla birlikte Hana, basık kemerli, çift kanatlı büyük bir kapı ile giriş mevcuttur. Kapı kemeri yeşil renkli mermerden olmakla birlikte Kemer üzerinde askeri süvari kışlasına dönüştürüldüğüne dair, dört satırlık kitabe yer almakta ve Kitabe üzerinde ise eliptik biçimli tuğra mevcuttur. Kitabe şu şekildedir:

Muhkemdür binâsı lütfunla eyleyelüm ta’lîmi
Oldı süvâri askerine kışla-i hümâyûn
Tarih-i mücedded illâ yâ hû 1316 (1898)
Ketebehu Seyyid Mahmûd Hamdi
El-ârif be-Nişâncı-zâde

YAPILAN ONARIMLAR:

1978–1981 yılları arasında onarıma uğramıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce, “restore et-İşlet-devret” modeliyle Sivas Belediyesine tahsis edilmiş olup rölöve restorasyon ve restitüsyon projeleri çizilmiş ve günümüzde otel olarak hizmet vermektedir

Behram Paşa Hanı

ADRES:Paşabey, Arap Şeyh Cd. No:29/1, 58050 merkez/Sivas

Telefon No:(346)224-58-28

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir