Açık Oto Pazarlarında Önlemler

Açık Oto Pazarlarında Önlemler hakkında genelge yayınlandı Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bazı önlemler alındı bu önlemler aşağıda yazılı ve görsel olarak yer almaktadır.

Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 17/07/2020 Tarih 2020/54 Sayılı Kararı

17/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 1
KARAR TARİHİ :17/07/2020
KARAR NO :2020/54

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince,
17.07.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan
asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de
katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.

Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım
hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu çerçevede; oto pazarlarının Sağlık Bakanlığınca (Koronavirüs Bilim Kurulu) alınması gereken
önlemlere ilişkin aşağıda belirtilen esaslara göre çalışmasına ve açık oto pazarlarında kurallara riayet
edilip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir) denetlenmesine karar verilmiştir.

COVID-19 KAPSAMINDA AÇIK OTO PAZARLARINDA ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER

COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Açık oto pazarları insan
hareketlerinin yoğun olduğu, gerekli önlemler alınmaması halinde sosyal mesafe kuralının
bozulabileceği toplu bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. COVID19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmasına karar verilmiştir.

1.Genel Önlemler

1- Açık oto pazarları girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere COVID-19’dan korunma önlemleri ile
ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afişler asılmalıdır. Bu bilgilendirme afişlerinde; sosyal mesafenin
korunması (en az 1 metre), maske takma, el hijyeni ve tokalaşmama ile ilgili uyarıların yer almasına,
2- Açık oto pazarı girişinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren,
COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişilerin içeriye girmemeleri gerektiğini belirten bilgilendirme
afişi asılmasına,
3- Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye bir kişi olacak
şekilde planlamalıdır. İçeri alınacak satılık araçlar yakın park edilmemeli, araçlar arası mesafenin en
az 2 metre olmasına,
4- Oto pazarına ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilmesine, içeride de takılması
sürdürülmelidir. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde ve
sonrasında el antiseptiği kullanılmasına,
5- Oto pazarında maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmesine,
6- Çalışan personel sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kurallarına uyum göstermesine,
2.Açık Oto pazarına Giriş-Çıkışta Alınması Gereken Önlemler
1- İçeri giren günlük ziyaretçi sayısı gözetilerek, kalabalık oluşmasına neden olmayacak şekilde
giriş ve çıkış kapıları planlanmasına,
2- Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Giriş ve
çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı ya da şerit çekilmesine,
3- Girişte el antiseptiği bulundurulmalı ve oto pazarına girenler el antiseptiği kullanmasına,

1.Genel Önlemler
 1. Alışveriş Sırasında Satıcı ve Müşterilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler
  1- İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan
  bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmasına,
  2- Satıcı ve müşteriler oto pazarına girdiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol
  içeren kolonya kullanmasına,
  3- Satıcı ve müşteriler arasındaki en az 1 metrelik sosyal mesafe korunmasına,
  17/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 2
  4- Satıcı ve müşterilerin oto pazarına girmeden önce ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske
  takmasına. Oto pazarlarında bulunulduğu sürece maskenin çıkarılmamasına,
  5- Araç almak isteyen kişilerin otomobili incelerken içine girmeleri, oturmaları, otomobilin
  içindeki çeşitli alanlara dokunmaları COVID-19 bulaşması açısından risk teşkil etmektedir. Bu
  nedenle bu tür davranışlardan kaçınılmasına. Bakılması zaruri alanlara dokunulursa mutlaka el
  antiseptiği kullanılmasına,
  6- Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (direksiyon, kapı kolları, cam açma düğmesi,
  emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve deterjanlı bezle silinmesine, daha sonra da
  1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmesine,
  7- Pazarlık aşamasında veya satış aşamasında el sıkışma yapılmamasına, sosyal mesafenin
  korunmasına,
  8- Test sürüşü yapılacaksa;
  a- Araç içinde şoför dahil herkesin maske takmaya devam etmesine,
  b- Araca şoför dahil 3’den fazla kişi alınmamasına,
  c- Araçlarda klima sisteminin havalandırılmasına, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması
  şeklinde olmasına, klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye
  verilmesi) fonksiyonunun önlenmesine,
  d- Aracın camlarının açık tutulmasına,
  e- Her test sürüşünden sonra araçların sık dokunulan yüzeylerinin (direksiyon, kapı kolları, cam
  açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve deterjanlı bezle
  silinmesine, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik
  alkol/kolonya ile dezenfekte edilmesine,
 2. Açık Oto Pazarlarında Bulunan Lavabo ve Tuvaletlerde Alınması Gereken Önlemler
  1- Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmasına,
  2- Tuvaletlere kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmasına,
  3- El kurutma cihazları çalıştırılmamasına,
  4- Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmasına,
  5- Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,
  6- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, temizlik
  sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmasına, ellerini en az 20 saniye
  boyunca su ve sabunla yıkamasına,
  7- Tuvalet pencerelerinin açık tutulmasına,
  8- Çevre kirliliğini önlemek için kapaklı, pedallı çöp kutuları bulundurulmasına,
  İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı
  olmak üzere;
  a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır.
  b. 18.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske
  takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.
  c. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır.
  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’
  başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ hükümleri
  gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir